Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński

zaprasza na wykład Jagody Barczyńskiej Kolekcja sztuki jako obraz preferencji estetycznych jej posiadacza

oraz

na wernisaż wystawy prac wybitnych polskich artystów plastyków XX wieku:

Jana Tarasina, Jana Lebensteina, Jerzego Panka, Mai Berezowskiej, Alfreda Lenicy, Jana Dobkowskiego, Edwarda Dwurnika, Zbigniewa Pronaszki, Jankiela Adrela, Jana Cybisa, Leszka Rózgi, Henryka Berlewiego, Włodzimierza Pawlaka, Antoniego Uniechowskiego, Henryka Rogozińskiego i Czesława Waszki

oraz

cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

18 grudnia 2015 godz. 17.00 – Kolekcja sztuki jako obraz preferencji estetycznych jej posiadacza

21 grudnia 2015 godz. 11.00 – Paweł Opaliński – Jak działa sztuka współczesna?

22 grudnia 2015 godz. 17.00 – Stanisława Zacharko – Wybrane zagadnienia z polskiej sztuki współczesnej

23 grudnia 2015 godz. 11.00 – Zbigniew Sawaryn – Techniki graficzne a ich wpływ na realizację idei artystycznych

Wernisaż, wystawa oraz wykłady są organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2015.