Miejskie Centrum Kultury
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz Autorzy
zapraszają na wernisaż wystawy

DYPLOMY

w piątek 9 grudnia 2016 roku o godzinie 18:00
do Galerii Fotogra i MCK, Al. 3 Maja 6

Nie wiadomo dlaczego powszechnie uważa się, że studenci przychodzą do szkoły po to, aby się uczyć. Mniemanie takie jest błędne i całkowicie rozmija się z odczuciem nauczycieli, którzy niezależnie od warunków pogodowych, a także indywidualnych nastrojów przychodzą do szkoły po to, aby uczyć. Studenci bowiem tak naprawdę przychodzą do szkoły po to, aby się bawić. I w ten sposób realizuje się znany postulat pedagogiczny, że szkoła bawi, uczy i wychowuje. I jeśli możemy się zgodzić, co do wagi i znaczenia poszczególnych czynności to już ich uszeregowanie i rozłożenie akcentów jest różne. Dla nauczycieli najważniejsza jest część hasła mówiąca o tym, że szkoła uczy; dla uczniów, że bawi; dla rodziców ważne jest, że wychowuje, gdyż sami już dawno zaprzestali wychowywać swoje pociechy wobec braku czasu i powszechnego spadku autorytetu rodzicielskiego. Tak, więc pozostaje w ten sposób ta część, która mówi o tym, że szkoła bawi, a w szkole bawią się przede wszystkim studenci.
Roman Polański w jednym z wywiadów wyznał, że przy robieniu lmów świetnie się bawi i jeszcze mu za to płacą. Dla studenta takim „honorarium” jest zdobycie dyplomu magistra sztuki. Patrząc na prezentację DYPLOMY widzimy dużo entuzjazmu fotogra cznego, przekory twórczej, swobody posługiwania się kamerą. Należy jednocześnie zauważyć, że młodzi twórcy zadają sobie i odbiorcom zasadnicze, poważne pytania. A to świadczy o realizacji postulatu, że szkoła również uczy i wychowuje.
Migawkę wyzwala człowiek obarczony indywidualnym postrzeganiem świata i swoją o tym świecie wiedzą. Zdjęcie zawsze będzie nosić jego piętno. Każda wypowiedź jest swoistym autoportretem twórcy. Zawsze będzie czyimś sądem o rzeczywistości.
Ale czy fotogra a jest konstruowaniem rzeczywistości, czy jej odbiciem? Czy możliwa jest obiektywna fotogra a? Te pytania ciągle nie uzyskały ostatecznych odpowiedzi. Stojąc przed takimi dylematami, zbliżamy się do problematyki lozo cznej, tyczącej natury rzeczywistości, ale także do zagadnień czysto zjonomicznych, związanych z funkcjonowaniem wzroku, a wreszcie psychologicznych, odnoszących się do sposobów percepcji obrazów.
Komputer, tak bardzo zauważalny w wielu prezentowanych pracach, nowy pośrednik między momentem rejestracji a efektem nalnym – obrazem, pozwala na nieograniczone przekształcania, z możliwością zachowania pełnego złudzenia realności. Tym samym obraz cyfrowy, jak nigdy dotychczas fotogra a, stał się bytem niemalże samoistnym, którego związek z rzeczywistością przedfotogra czną może być już bardzo niewielki.
Obrazy o mechanicznej genezie znajdują się zatem gdzieś na pograniczu konwencji i realizmu, implikuje to konkluzję o niejasnym ich statusie. Z całą pewnością nie są one przezroczyste względem rejestrowanej rzeczywistości, ale nie są też kcyjne.
Fotogra a jest obecnością, a zatem życiem. Na naszym świecie światłu zawsze towarzyszy cień, każdemu dobru przeciwstawia się jakieś zło. Również na wystawie życie sąsiaduje z destrukcją, ze śmiercią. Na szczęście przeważa jednak światło i opuszczamy galerię z pozytywnymi re eksjami.
Wystawa z powodów technicznych prezentuje tylko fragmenty niektórych dyplomów zrealizowanych i obronionych w WSSiP w latach 2015 – 2016.
Kurator wystawy
prof. Sergiusz Sachno

Autorzy:
Michał Awin
Marta Bugaj
Mikołaj Guz
Adam Grzybowski
Aleksandra Korszuń
Tomasz Pawelec
Julia India Pursa
Cezary Rebech
Tomasz Truszkowski
Grzegorz Wysogórski

Promotorzy dyplomów:
prof. Mirosław Araszewski
prof. Sergiusz Sachno

Wystawa realizowana w ramach trwającej od 2007 roku współpracy Galerii Fotogra i MCK w Ostrowcu Św.
i Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

fot.Tomasz_Truszkowski_03

fot. Tomasz Truszkowski

fot.Tomasz_Pawelec

fot. Tomasz Pawelec

fot.Michał_Awin

fot. Michał Awin

fot.Aleksandra_Korszuń

fot. Aleksandra Korszuń