Samorządowe pismo społeczno-kulturalne  OŻARÓW Nr 4/135 październik-grudzień 2016