W minioną sobotę 24 czerwca w Warszawie ostrowiecki artysta-fotografik Andrzej Łada otrzymał przyznany mu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. 

Na mocy ustawy z 17 czerwca 2005 roku w oparciu o opinię Kapituły do spraw opiniowania wniosków, odznaczenie jest nadawane osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal, w zależności od stopnia wykonany jest z pozłacanego, posrebrzanego lub brązowo patynowanego tombaku, ma kształt kwiatu o nieregularnych płatkach, pokrytych na awersie zieloną, niebieską lub ciemnoczerwoną emalią. Na awersie znajduje się wizerunek orła w koronie, na rewersie figuruje głowa kobiety w wieńcu laurowym, nad którą widnieje półkolisty napis Gloria Artis.

Andrzej Łada od 29 lat jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Wcześniej należał do interdyscyplinarnej Grupy 10 i fotograficznej Grupy V w Ostrowcu Świętokrzyskim, jest członkiem Stowarzyszenia Dokumentalistów „Droga”. Od 1991 r. pracuje w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, od ponad 20 lat jako kustosz prowadzi założoną przez niego Galerię Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy której od 2003 r. działa Fotoklub Galeria MCK (A. Łada jest jego prezesem). Ma na koncie około 20 wystaw indywidualnych i ponad sto zbiorowych. Jego prace były prezentowane za granicą: w Genneviliers koło Paryża (2000 r.), w duńskim Nykobing (2003 r.), w Białej Cerkwi na Ukrainie (2004 r.), w Brukseli (2004 r.) oraz we Lwowie (2007 r.). Jest autorem kilku albumów fotograficznych prezentujących miasto oraz ziemię ostrowiecką („Alchemia światła”, „Ostrowiec Świętokrzyski”, „Powiat ostrowiecki – perły kultury i przyrody”, „Nad Kamienną”, „85 lat Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, „400 lat Kościoła Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim”). Z jego inicjatywy w 2008 roku powstał album „Ostrowiec w starej fotografii”, w którym zamieszczono archiwalne zdjęcia ze zbiorów mieszkańców miasta. W swojej twórczości Andrzej Łada ukazuje silny związek z regionem świętokrzyskim i ziemią ostrowiecką, ich historią, krajobrazem oraz kulturową tradycją. Efektem tych działań były chociażby dwie wystawy zorganizowane przez niego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa („Pałace i dwory powiatu ostrowieckiego” oraz „Kamieniarka kunowska na ziemi ostrowieckiej”). Jest autorem i zarazem realizatorem koncepcji wydawania monograficznych wydawnictw albumowych składających się na serię opatrzoną tytułem „Kolekcja Wydawnicza Fotografii Ostrowieckiej”. Od 2011 roku ukazało się 14 tomów sygnowanych tym szyldem. Po fotografii jego największą pasją jest myślistwo. Należy do elitarnego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Swoje fotografie oraz artykuły zamieszcza w kwartalniku „Łowiec Świętokrzyski”.

Sześć lat temu Andrzej Łada był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wcześniej otrzymał m.in. Świętokrzyską Nagrodę Kultury oraz Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, trzykrotnie uhonorowano go Nagrodą Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.