Z okazji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS pokazujemy wystawę portretów zatytułowaną „Twarze ZAiKS-u”, prezentujących twórców związanych ze Stowarzyszeniem. Autorami zdjęć są członkowie Sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych ZAiKS-u.
Eksponowane fotografie są wypadkową zawodowych działań fotografików w różnym czasie i okolicznościach. Nadrzędnym celem był dobór portret twórców – wnikliwe ujęcia, przemyślane aranżacje, ale i twarze łapane na gorąco, w biegu, stanowiące część zapisu sytuacji, co podkreśla specyficzną atmosferę kadru
Wśród autorów eksponowanych zdjęć są zarówno wybitni portreciści, jak i uznani fotograficy reprezentujący różne dziedziny fotografii: Jacek Barcz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Druszcz, Zbigniew Furman, Krzysztof Gierałtowski, Ryszard Horowitz, Witold Krassowski, Jan Morek, Tomasz Sikora, Marek Szymański i Krzysztof Wojciewski.
Wstawa jest prezentowana w najbardziej prestiżowych galeriach w Polsce poczynając od Teatru Wielkiego w Warszawie poprzez Filharmonię Szczecińską, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, teatr W. Horzycy w Toruni, galerię BWA w Kielcach itd.
Wystawa składa się z ok 50 zdjęć / z możliwością niewielkiego ograniczenia ilości / w formacie 70 x 100 cm