5 lat projektu

TEATR MAMA TATA i JA
Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii artystycznych, które powstały w ramach projektu społeczno – resocjalizacyjnego „TEATR MAMA TATA i JA”, prowadzonego przez Teatr Lalki i Aktora Kubuś
w „Kielcach”. W roku 2019 odbyła się już piąta edycja tego programu. Już sam ten fakt pozwala stwierdzić, że projekty tego rodzaju są potrzebne, jeśli pomimo upływu czasu wciąż znajdują się ludzie chętni zarówno do uczestniczenia w nim, jak i ci, którzy chcą go poprowadzić. Nie jest to zadanie łatwe z wielu względów. Po pierwsze dotyka on bardzo delikatnych, intymnych spraw. Uczuć ludzi dorosłych, ale też
(a może przede wszystkim) dzieci. Koordynatorzy, fotografowie i animatorzy biorący udział w projekcie muszą wykazać się dużymi zdolnościami interdyscyplinarnymi, aby ich działania przyniosły pożądany skutek.
Co warte podkreślenia, jest to projekt bardzo wielowymiarowy. Choć skierowany głównie do osadzonych i ich rodzin, oddziałuje na wszystkich, którzy są w niego zaangażowani. Pomaga przełamywać stereotypy, nawiązywać kontakty, likwidować bariery międzyludzkie.

Przedsięwzięcie to stawia szczególne wymagania przed biorącymi
w projekcie fotografikami, którzy mają utrudnione zadanie z racji ochrony wizerunku uczestników, zwłaszcza dzieci. Mają oni co prawda wolną rękę, jeśli chodzi o koncepcję artystyczną ich dokumentacji,
ale o ileż trudniejsze jest przekazanie emocji fotografowanych ludzi, jeśli nie można pokazać ich twarzy. Z ilu wspaniałych ujęć trzeba zrezygnować, bo ktoś akurat odwrócił się w kierunku aparatu? Trzeba też zaznaczyć, iż ta ogromna praca jest wykonywana przez nich społecznie. Jest to warte podkreślenia także dlatego, że fotograficy biorący udział w projekcie to nie tylko niemi obserwatorzy − artyści, ale także animatorzy, którzy wchodzą w relacje z uczestnikami i wpływają
na kształt warsztatów.


Dariusz Ścisło – kurator wystawy