logoMCKFotoklub Galeria MCK działający przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim – to znak do wspólnego działania dla grupy osób pasjonujących się fotografią, a także grono przyjaciół spotykających się w celu wymiany doświadczeń. To również długie dyskusje prowadzone w miejscu zaczarowanym, niekiedy jakby poza czasem i przestrzenią – w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury. Być może niepowtarzalna atmosfera Fotoklubu została zdeterminowana magiczną datą jego powstania – karcianym „oczkiem” (21 stycznia 2003 roku). Tworzą go ludzie z różnych grup wiekowych, reprezentujący różne zawody, poglądy, zainteresowania oraz posiadający odmienne spojrzenie na życie. Łączy ich przyjaźń, chęć wspólnego działania oraz fotograficzna pasja. Wśród jego członków są zarówno osoby, które swą aktywność fotograficzną rozpoczynały jeszcze w latach 50 i współtworzyły Świętokrzyskie Towarzystwo Fotograficzne, jak i członkowie odnoszącej spore sukcesy w latach 80 „Grupy V” (S. Sudnik, A. Salij, A. Łada, J. Soiński). Jednakże trzon i najważniejsze ogniwo stanowi grupa ludzi młodych.

Fotografia uprawiana przez członków Fotoklubu jest niezwykle różnorodna. Trudno znaleźć dla niej wspólny klucz, gdyż widać w niej różnorodność zainteresowań oraz odmienne kierunki poszukiwań zarówno formalnych jak i estetycznych. Spotkania Fotoklubu odbywają się tradycyjnie w każdą środę o godzinie 18.00 w Galerii Fotografii MCK w Browarze Kultury. Raz w roku Fotoklub obchodzi swoje święto – wystawę doroczną, na której można zobaczyć efekty pracy jego członków powstałe w czasie ostatniego roku. Każdej wystawie towarzyszy profesjonalnie wydany katalog z roku na rok o coraz większej objętości. Fotoklub organizuje plenery, warsztaty fotograficzne, w tym z dziedziny portretu i aktu, które prowadzi m.in. dr Sergiusz Sachno oraz panele dyskusyjne. Owocuje to licznymi i ciekawymi wystawami.

Fotoklub Galeria MCK współpracuje z Wyższą Szkołą Sztuki i Projektowania w Łodzi podejmując wspólnie nowe działania (plener „Czasy Jaśnie Panicza” w Ostrowcu Św. 2008r. oraz „Industrial” w Łodzi 2009r.)

cropped-na-główną.jpg

Fotoklub przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim od momentu powstania w 2003 roku skupia czołówkę twórców regionu związanych z fotografią. To znane w Polsce, silne środowisko, które swój status potwierdza wyjątkowo dużą ilością akcesji do Związku Polskich Artystów Fotografików. Potwierdza to też prężnie działająca, a ściśle z klubem współpracująca Galeria Fotografii MCK, znana z profesjonalnego podejścia do propagowania sztuki fotografii. (…)

dr Piotr Komorowski,

wykładowca w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi

(z wstępu do katalogu VII Dorocznej Wystawy Fotoklubu Galeria MCK)